Projecten milieu-impact

In 2021 sloot Union zich aan bij het programma 'Sport for Climate Action' van de Verenigde Naties. Zo verbonden we ons ertoe om de  uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% te verminderen en tegen 2040 helemaal klimaatneutraal te worden.

 

Union Saint-Gilloise zal: 

  1. Systematisch inspanningen leveren om milieuverantwoordelijkheid te promoten;
  2. Haar klimaatimpact verminderen, en in het bijzonder de carbonuitstoot voor minstens 50% tegen 2030;
  3. Informeren over de klimaatzaak;
  4. Het promoten van duurzame en verantwoorde consumptie;
  5. Pleiten voor klimaatactie via haar communicatiekanalen.

Union SG sloot zich ook aan bij de 'Belgian Alliance for Climate Action', een vereniging van Belgische organisaties die zich inzet voor het opstellen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen. De alliantie van organisaties controleert ook jaarlijks haar impact op het klimaat.

Klimaat & Milieu

 

Vermindering van de uitstoot


Union SG heeft haar uitstoot van broeikasgassen en ecologische voetafdruk gemeten. Als actiepunt heeft de club dus de ambitie om onze uitstoot met de helft te verminderen tegen 2030 en klimaatneutraal te worden tegen 2040.

 

Hernieuwbare energie


Union SG is overgestapt naar een leverancier van groene stroom voor het Joseph Marienstadion. Na bevraging heeft de club beslist om in zee te gaan met Eneco, een leverancier die aanbevolen wordt door Greenpeace, voor onze voorziening van energie (gas en elektriciteit). Eneco heeft de ambitie om de duurzaamste leverancier van energie te worden in ons land, met 100% groene energie geproduceerd in België, tegen 2025.

 

Energie-efficiëntie


De club liet ook haar verlichtingsinstallatie vervangen door een zuiniger LED-systeem.

Klimaatvriendelijk onderhoud van het stadion

 

Union SG gebruikt milieuvriendelijke schoonmaakproducten voor al haar installaties.

 

Onze club werkt met een lokale Brusselse leverancier voor haar schoonmaakproducten. Eco-Multi is een lokaal familiebedrijf dat ecologische schoonmaakproducten levert onder het Europese Ecolabel, het Nordic Ecolabel of de Ecocert-groep. Union SG zet zich in voor het behoud van het milieu door te kiezen voor schoonmaak- en hygiëneproducten met het Europese Ecolabel van GREEN’R die bijdragen tot de vermindering van de watervervuiling, het afval en het energieverbruik.

 

Voor onze club is het niet alleen belangrijk om gerecycleerd papier en milieuvriendelijke producten te gebruiken in ons stadion, maar hebben we ons ook geëngageerd om EcoLine-producten te gebruiken voor ons toiletpapier, handdoeken en zeep.

Mobiliteit supporters

Union pleit voor het gebruik van zachte mobiliteit voor supporters en bezoekers. De club promoot het openbaar vervoer, de fiets en een wandeltocht om naar het Marienstadion af te zakken.

 

Er is ook een beveiligde fietstenstalling op wedstrijddagen voor het stadion, in samenwerking met fietspartner Lucien. Lees hier meer informatie over hoe je te  verplaatsen naar het stadion.

Bike parking at Union SG

Herbebossing Madagaskar

 

In het kader van onze inzet voor het milieu en de ambitie om klimaatneutraal te zijn tegen 2040, is Union SG een herbebossingsproject begonnen in Madagaskar.


Onze club heeft, in samenwerking met de onderneming Bôndy, niet minder dan 125.000 bomen geplant in het noorden van het eiland. Met 125.000 mangrovebomen kunnen we 10 procent van onze ecologische voetafdruk compenseren vanaf het tweede jaar, en 30 procent vanaf het vijfde jaar van het project.

Onze huidige uitstoot zal gecompenseerd worden vanaf het negende jaar en voor bijna het dubbele vanaf het twaalfde jaar. Het project zal dus 2.000 ton CO2 blijven 'sekwestreren' voor minstens een bijkomende tien jaar, wat op een totaal zal komen van 25.460 ton CO2 op een periode van twintig jaar, wat neerkomt op een gemiddelde van 1.270 ton CO per jaar (vergeleken met onze 1050 ton jaarlijkse CO2-uitstoot berekend voor ons basisjaar).

Afvalbeheer en waterverbruik

 

Irrigatie

 

Union voerde een irrigatiesysteem in dat gebaseerd is op het hergebruik van water.

 

Herbruikbare bekers

 

De club heeft herbruikbare ecologische drankbekers ingevoerd in plaats van plastic bekers die eenmalig gebruikt werden op matchdagen.

 

Ons streven om afval en plastic voor eenmalig gebruik te verminderen, geldt ook voor ons drankaanbod op wedstrijddagen. Wij zijn de eerste club in België die Ecocups gebruikt voor onze evenementen omdat we willen vermijden dat een drankbeker wordt weggegooid en op een stortplaats of in de natuur zou terechtkomen. Onze bekers voor meervoudig gebruik zijn gemaakt op basis van gerecycleerd plastic en worden na elke wedstrijd zorgvuldig gewassen.

 

Een hybride grasmat

 

Onze ploeg speelt op een hybride grasveld, een milieuvriendelijkere en meer duurzame oplossing voor het speeloppervlak.

 

Afvalbeheer

 

Sinds het seizoen 2020-2021 gebruiken we, in samenwerking met Coca-Cola, recyclagestations. Dat zijn vuilnisbakken die meteen aanzetten tot sorteren van afval op matchdagen.

Wij moedigen al onze supporters en bezoekers aan om gebruik te maken van onze 'recycling stations' in het stadion.

 

Papier

 

Union werkt samen met The Good Roll, een onderneming waarvan duurzame ontwikkeling een prioriteit is. Al ons toiletpapier en handdoeken in het stadion zijn 100% ecologisch en gemaakt van 100% gerecycleerd papier, zonder chloor, kleurstof of parfum.

 

Voor ons printpapier werken we samen met Paperwise. Deze onderneming gebruikt landbouwafval, voornamelijk de bladeren en de stengels die op de grond blijven liggen om er printpapier van te maken.