Anti Money Laundering

Royale Union Saint-Gilloise (RUSG) is, net als alle andere Belgische professionele voetbalclubs, onderworpen aan de Belgische anti-witwaswetgeving (AML), die ons verplicht om elke partner grondig te controleren voordat we een commerciële samenwerking of een transactie van meer dan 10.000 euro aangaan.

 

Deze voorafgaande AML-beoordeling is wettelijk noodzakelijk voor ons om elke samenwerking met een sponsor, een leverancier, een club of een tussenpersoon af te ronden. Ze bestaat uit verschillende stappen: eerst een globale risicobeoordeling van de cliënt (algemene term die in de AML-wetgeving wordt gebruikt om een tegenpartij aan te duiden) en het daarmee verbonden risico en vervolgens een individuele risicobeoordeling die een correcte identificatie van de cliënt (met inbegrip van de uiteindelijke begunstigde eigenaar(s)/UBO('s)) en verificatie van de identificatiegegevens van de cliënt impliceert.

 

In overeenstemming met de Belgische AML-wetgeving verzoekt de club, zodra RUSG een bod op een speler ontvangt of onderhandelingen start met een potentiële sponsor of leverancier, de tussenpersoon, de club, de sponsor of de leverancier in kwestie een AML-formulier in te vullen en de in dit formulier gevraagde informatie en documentatie te verstrekken. De verzamelde identificatiegegevens worden getoetst aan een databank om na te gaan of cliënten of hun UBO's politiek prominente personen (PEP's) zijn, negatieve media-aandacht hebben gekregen en/of vermeld staan op een sanctielijst. Afhankelijk van het op deze basis vastgestelde risiconiveau beslist RUSG of zij al dan niet een commerciële samenwerking aangaat met de tegenpartij die aan een AML-controle wordt onderworpen en/of de voorgenomen transactie al dan niet doorgaat.

 

De AML-beoordeling moet elk jaar worden herhaald voor tussenpersonen omdat het risiconiveau hoog is, terwijl de AML-beoordeling om de twee jaar wordt vernieuwd voor andere clubs, die een middelgroot risico vormen. De AML-beoordeling van sponsors of leveranciers moet ook om de twee jaar worden herzien omdat het risico voor hen lager is.

KYC

 

  • Mocht u vragen hebben over RUSG KYC, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze AML-officer, Virginie Cerexhe op het volgende e-mailadres: [email protected].

    De AML-officer oefent haar functie autonoom uit binnen de club en rapporteert rechtstreeks aan de CEO en de Raad van Bestuur. Zij staat de club onafhankelijk bij in het beheren van AML-risico's en geeft advies over de toepassing van de AML-wetgeving.

    Als lid van het Instituut van Bedrijfsjuristen is haar advies gebaseerd op absolute objectiviteit en intellectuele integriteit en niet onderworpen aan enige externe beïnvloeding (artikel 4 van de bijgevoegde Deontologiecode).