Stadionproject Bempt

Bempt

Projectiefoto's van het beoogde stadion langs de Brits Tweedelegerlaan. 

De club wil een nieuw ecologisch en modern stadion bouwen op de Bemptsite in Vorst, langs de Brits Tweedelegerlaan. Het is al sinds 2019 in overleg met de lokale overheden om het huidige braakliggende terrein, ingekleurd als sport- en recreatiezone, te verwerven om het te ontwikkelen. Voor de verdere ontwikkeling als professionele club heeft Union nood aan een modern nieuw stadion van bijna 16.000 plaatsen dat voldoet aan Belgische en Europese veiligheidsnormen. Union Saint-Gilloise wacht momenteel op verdere onderhandelingen met de gemeente Vorst en het Brussels Gewest om het beoogde terrein aan te kopen en aan de werkzaamheden te beginnen. 

Waarom is een verhuis noodzakelijk? 

 

Sinds de terugkeer naar het Marienstadion in 2018 is ook snel duidelijk geworden dat onze thuishaven niet meer voldoet aan de eisen van het huidige profvoetbal. Ontvangst van supporters is er moeilijk, er zijn amper ruimtes in het stadion voor persontvangst, vip-ontvangst en geen verzamelruimtes voor veiligheidspersoneel en medisch personeel op wedstrijddagen. 

Waarom kan de club het huidige stadion niet verbouwen?

Eerst en vooral omdat de historische gevel van de hoofdtribune geklasseerd is, dat maakt een aanpassing onmogelijk. Ook het Dudenpark, dat het stadion omringt, is geklasseerd en de fauna en flora mogen niet aangetast worden. Dat maakt een uitbreiding in alle windrichtingen eveneens onmogelijk. Bovendien wees een studie van perspective.brussels aan dat het huidige stadion verbouwen of uitbreiden onmogelijk is. 

  

Bovendien zorgt de tweewekelijkse massa (telkens tussen 7.- en 9.000 fans) ook voor een enorme druk op de dichtbevolkte wijk. De club doet alles om overlast te verminderen, maar het is duidelijk dat het Marienstadion uit zijn voegen barst. 

Waarom de Bemptsite? 

 

De site is reeds ingekleurd als sport- en recreatiezone en wordt op dit moment gebruikt als een opslagplaats door de gemeente Vorst. We willen het terrein dus de bestemming geven waarvoor het bedoeld is. De afstand met de eerste bewoning in de omgeving bedraagt 350 meter, wat veel hoger is dan bij de meest andere Belgische profclubs.

  

Binnen Brussel en binnen Vorst, de gemeente waar het huidige stadion ook gelegen is, is dit de enige haalbare site. Dat bewijst ook een onafhankelijke studie van perspective.brussels uit 2021, die verschillende opties voor een modern Union-stadion bestudeerd heeft. 

  

Voor de club, haar historie en haar toekomst is in Vorst blijven een must. De lokale verankering van Union Saint-Gilloise is vitaal voor de club. De meerderheid van supporters komen uit Sint-Gillis, Vorst en Brussel. Het lokale aspect en de bereikbaarheid zijn dan ook enorme troeven van het Bemptproject. 

Wat zijn de mobiliteitsoplossingen voor de Bemptsite? 

 

De Bemptsite is vanaf het huidige Marienstadion op een kwartier te bereiken met het openbaar vervoer. Beide locaties liggen 2,8 kilometer uit elkaar binnen dezelfde gemeente. Bempt ligt tegen de Ring tegenover de Audifabriek. 

  

Een enquête begin 2023 bij onze supporters wees aan dat meer dan de helft van de fans te voet of met het openbaar vervoer naar het huidige stadion komt (30,3% met OV, 22,1% te voet). In diezelfde enquête werd gepeild hoe fans naar het mogelijke nieuwe stadion zouden komen, daaruit bleek dat het openbaar vervoer aan populariteit wint (42,8%). 

 

En dat noopte de club ertoe gesprekken op te zetten met vervoersmaatschappijen MIVB en De Lijn. Want we willen de bestaande lijnen gebruiken en die tijdens wedstrijddagen in capaciteit verhogen, samen met de vervoersmaatschappijen. 

 

Openbaar vervoer

 • MIVB- en De Lijn-lijnen in de buurt van Bempt (max. 10 min wandelen): 

    

  • MIVB-tramlijnen: 4, 82 en 97 

  • MIVB-buslijnen: 50, 54, 74 en 75 

  • De Lijn-buslijnen: 153, 154 en 155 

    

  Haltes: Sint-Denijs, Max Waller, Bempt, Neerstalle, Ukkel Sport, Merlo, Kruispunt Stalle en Vorst Zuid 

    

  Beschikbare NMBS-treinhaltes:  

    

  • Vorst-Zuid  

  • Vorst-Oost 

Parking

 

De club zal geen bijkomende grote parkings bouwen, maar wil de reeds bestaande publieke en privé-parkings in de buurt gebruiken. En de autogebruikers van die parkings naar het stadion laten komen via shuttleservices of openbaar vervoer. Er zijn reeds een aantal princiepsakkoorden met deze parkingsbeheerders.

Ook hier zijn de nodige studies uitgevoerd naar parkings die zich bevinden aan drie afritten van de Ring (16, 17 en 18):  

 

  In totaal komt dit neer op een geschat aantal van 5.500 parkeerplaatsen voor auto's. Bovendien zal de club zal niet al deze plaatsen nodig hebben, omdat de meerderheid van de de potentieel 16.000 fans met het openbaar vervoer wil komen. 

   

  Bijna 80% van de respondenten van onze mobiliteitsenquête geven aan dat ze zullen overwegen met openbaar vervoer naar het nieuwe stadion af te zakken als de frequentie en bediening van de lijnen optimaal is.