Projecten Milieu Impact

Partners voor een duurzame ontwikkeling

 

 

 

In 2021 heeft RUSG zich aangesloten bij het programma “Sport for Climate Action” van de Verenigde Naties. Daarbij heeft zij zich ertoe verbonden haar uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 50% te verminderen en tegen 2040 klimaatneutraal te worden. 

 

Door dit te ondertekenen verbindt Union zich ertoe :

  • Systematisch inspanningen te leveren om een grotere milieuverantwoordelijkheid te promoten;
  • Réduire son impact sur le climat – notamment en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 45% d’ici 2030;
  • Informeren over klimaatactie;
  • Het promoten van duurzame en verantwoorde consumptie;
  • Pleiten voor klimaatactie via haar communicatie.

Dichter bij huis heeft RUSG zich aangesloten bij de “Belgian Alliance for Climate Action, een gemeenschap van Belgische organisaties die zich inzet voor het opstellen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en hun impact op het klimaat controleren.

Klimaat & Milieu

Vermindering van de emissies

RUSG heeft zijn uitstoot van broeikasgassen berekend om eerst zijn ecologische voetafdruk te meten en de emissies te verminderen. Daarop volgend heeft de club zich ingezet om hun uitstoot met de helft te verminderen tegen 2030 en klimaatneutraal te worden tegen 2040.

Hernieuwbare energie

RUSG is overgestapt naar een leverancier van groene stroom voor het Joseph Marienstadion. Na grondige onderzoeken te verrichten heeft de club beslist om in zee te gaan met Eneco, een leverancier die aanbevolen wordt door Greenpeace, voor onze voorziening van energie (gas en elektriciteit). Eneco heeft de ambitie om de duurzaamste leverancier van energie te worden in ons land, met 100% groene energie geproduceerd in België tegen 2025. Om dit te bekomen investeert het bedrijf in duurzame projecten en ontwikkelt het constant zijn windmolen- en zonneparken. Union is fier om samen te werken met Eneco om zijn stadion van stroom te voorzien met groene en duurzame energie.

Energie-efficiëntie

RUSG heeft zijn verlichtingsinstallatie vervangen door een zuiniger LED-systeem, net zoals zijn reclamepanelen rond het terrein.

Klimaatvriendelijk onderhoud van het stadion

RUSG gebruikt nu milieuvriendelijke schoonmaakproducten voor al haar installaties.

Onze club was verheugd een nieuwe leverancier uit Brussel te mogen verwelkomen voor zijn schoonmaakproducten. Eco-Multi is een lokaal familiebedrijf dat ecologische schoonmaakproducten levert onder het Europese Ecolabel, het Nordic Ecolabel of de Ecocert-groep. Union Sint-Gillis zet zich in voor het behoud van het milieu door te kiezen voor schoonmaak- en hygiëneproducten met het Europese Ecolabel van GREEN’R die bijdragen tot de vermindering van de watervervuiling, het afval en het energieverbruik. Om het Europese Ecolabel te verkrijgen, moeten producten voldoen aan een reeks strikte criteria die rekening houden met de volledige levenscyclus van een product, van de winning van grondstoffen, de productie, de verpakking en het vervoer tot het gebruik en de daaropvolgende recycling.
Wij streven bovendien naar het gebruik van producten met een hoog gehalte aan toxische en gevaarlijke chemicaliën te verminderen om ons milieu te beschermen.

Voor onze club is het niet alleen belangrijk om gerecycleerd papier en milieuvriendelijke producten te gebruiken in ons stadion, maar hebben we ons ook geëngageerd om EcoLine producten te gebruiken voor ons toiletpapier, handdoeken en zeep. Onze verdelers maken gebruik van MasterBio technologie om de biologische afbraaktijd van het plastic met 99% te versnellen (dit betekent tussen 9 maanden en 5 jaar in plaats van het gemiddelde van 100-1000 jaar!) We zijn er trots op dat we dit soort milieuvriendelijke technologie in ons stadion kunnen gebruiken om onze fans en ons milieu veilig te houden. 

Herbebossing Madagaskar

In het kader van zijn inzet voor het milieu en zijn ambitie om klimaatneutraal te zijn tegen 2040, is Union Sint-Gillis een herbebossingsproject begonnen in Madagaskar! Onze club heeft, in samenwerking met de onderneming Bôndy, niet minder dan 125.000 bomen geplant in het noorden van het eiland. Met 125.000 mangrovebomen kunnen we 10 procent van onze ecologische voetafdruk sekwestreren vanaf het 2de jaar, en 30 procent vanaf het 5de jaar van het project. Het geheel zal worden gesekwestreerd vanaf het 9de jaar en bijna het dubbele vanaf het 12de jaar. Het project zal dus 2000 ton CO2 blijven sekwestreren voor minstens een bijkomende 10 jaar, wat op een totaal zal komen van 25 460 ton gesekwestreerde CO2 op een periode van 20 jaar, wat neerkomt op een gemiddelde van 1270 ton CO per jaar (vergeleken met onze 1050 ton jaarlijkse CO2-uitstoot berekend voor ons basisjaar).

 

De mangroves van Madagaskar

 

Mobiliteit van supporters

RUSG pleit voor het gebruik van koolstofarme mobiliteit voor supporters en bezoekers.

RUSG heeft ook een beveiligde fietsenstalling gecreëerd op wedstrijddagen.

Afval & waterverbruik

Irrigatie

RUSG heeft een irrigatiesysteem ingevoerd dat gebaseerd is op de recyclage en het hergebruik van water.

Een hybride speeloppervlak

RUSG heeft zijn natuurlijk grasveld vervangen door een nieuw hybride grasveld, een milieuvriendelijkere en meer duurzame oplossing voor het speeloppervlak.

Eenmalig gebruik van plastic

Union heeft het gebruik van herbruikbare ecologische bekers ingevoerd in plaats van plastic bekers die eenmalig gebruikt werden voor de dranken op matchdays.

Ons streven om afval en plastic voor eenmalig gebruik te verminderen, geldt ook voor ons drankaanbod op wedstrijddagen. Wij zijn de eerste club in België die Ecocups gebruikt voor onze evenementen omdat we willen vermijden dat een wegwerpbeker wordt weggegooid en op een stortplaats of in de natuur zou terechtkomen. Onze bekers voor meervoudig gebruik zijn gemaakt op basis van gerecycleerd plastic en worden na elke wedstrijd zorgvuldig gewassen. We hebben een statiegeldsysteem ingevoerd waarbij u één euro bij de bar neerlegt om een match Eco-Cup te krijgen waarbij u hem die dag zo vaak kan hergebruiken als u wilt! Aan het einde van de wedstrijd lever je uw herbruikbare beker in bij onze bars en betalen wij uw euro terug. Wist u dat onze eco-bekers ook 100% recycleerbaar zijn? Wanneer onze bekers niet meer bruikbaar zijn, worden ze gerecycleerd tot andere nuttige voorwerpen! Vaarwel plastic voor eenmalig gebruik!

Afvalbeheer

RUSG stelt een waterfontein beschikbaar voor zijn kantoren, waardoor het gebruik van plastic wegwerp waterflessen voor het dagelijks gebruik van water van haar personeel wordt vermeden. 

Wij zijn zeer verheugd aan te kondigen dat wij de eerste voetbalclub in België zijn die vanaf het seizoen 2020-2021 in samenwerking met Coca-Cola proefdraaien met recyclage stations. Ons doel is afval te verminderen en waar mogelijk meer te recycleren, dus is dit een grote stap in de goede richting. Wij moedigen al onze supporters en bezoekers aan om gebruik te maken van onze recycling stations in het stadion om ons te helpen op onze missie om 100% van de flessen te recycleren. Wist u dat ook onze Chaudfontaine flessen gemaakt zijn van 100 % gerecycleerd plastic?

Efficiëntie van onze middelen

Royale Union Saint-Gilloise is fier om geassocieerd te zijn met The Good Roll, een onderneming waarvan duurzame ontwikkeling een prioriteit is. Al ons toiletpapier en handdoeken in het stadion zijn 100% ecologisch en gemaakt van 100% gerecycleerd papier, zonder chloor, kleurstof of parfum. Wij steunen ook volledig The Good Roll, dat 50% van zijn nettowinst terugstort voor de bouw van toiletten in dorpen en steden die geen toegang hebben tot veilige en schone sanitaire voorzieningen. Daarnaast werkt The Good Roll samen met beschutte werkplaatsen om de rollen te verzamelen/verpakken en zo een werkplek te bieden aan mensen met een mentale en/of fysieke handicap.

Union is blij om samen te werken met Paperwise voor al het printpapier. Deze onderneming gebruikt landbouwafval, voornamelijk de bladeren en de stengels die op de grond blijven liggen om er printpapier van te maken. Respect voor het milieu is een prioriteit voor onze club en daarom zijn wij dan ook bijzonder trots om samen te werken met een dergelijk bedrijf.

Wist u dat de verpakking en de materialen die worden gebruikt om het eten op wedstrijddagen ook milieuvriendelijk zijn? Zowel onze servetten als onze hamburgerwikkels zijn gemaakt van gerecycleerd papier. U moet zich dus niet schuldig voelen als u bij onze wedstrijden onze Unionistische snacks proeft.