Union SG stelt stadionproject voor aan Commissievergadering gemeente Vorst

Dinsdagavond stelde de club haar stadionplannen voor aan de gemeenteraadsleden en de directeur van de dienst Openbare Werken en Stedenbouw van de gemeente Vorst in een besloten vergadering. Meer dan de helft van de 37 raadsleden waren aanwezig. “We zijn tevreden over hoe de presentatie verlopen is en we hebben alle vragen van de raadsleden duidelijk kunnen beantwoorden”, aldus CEO Philippe Bormans.

De besloten vergadering bestond uit twee delen. In het eerste deel gaven onze CEO, mobiliteits- en duurzaamheidsverantwoordelijken van de club, en één van de architecten van het nieuwe stadion een complete uiteenzetting over de stadionsite aan de Brits Tweedelegerlaan. Die is gelegen tussen de Recyclis-site en het huidige sportcomplex Bempt. 

De vragen na de presentatie kwamen vooral van de Vorstse oppositie en gingen onder meer over de mogelijke hinder op het vlak van mobiliteit, de samenwerking met externe parkings, potentiële ingangen tot de site, de verplaatsing van het rugbyterrein en samenwerking met lokale voetbalclubs. De club beantwoordde alle vragen en toont zich bereid tot een langdurige samenwerking met de gemeente.

“We zijn transparant en staan open voor alle opmerkingen en vragen, dat hebben we ook laten blijken op deze vergadering. Enkel dankzij een goede samenwerking kan dit belangrijke project voor de club en al haar fans er komen.”

Union-CEO Philippe Bormans

“De bedoeling was om alle raadsleden en het gemeentebestuur een duidelijk beeld te geven van de plannen. Het was ook een zeer constructief overleg”, zegt CEO Philippe Bormans. “We zijn transparant en staan open voor alle opmerkingen en vragen, dat hebben we ook laten blijken op deze vergadering. Enkel dankzij een goede samenwerking kan dit belangrijke project voor de club en al haar fans er komen.”

Voor het tweede deel van de Commissievergadering werd onze delegatie gevraagd de zaal te verlaten en werd er verder overlegd tussen de raadsleden en de administratie onder leiding van Yves Smidts (directeur van de dienst Openbare Werken en Stedenbouw).

De club kijkt uit naar het verslag van dit gedeelte van het overleg en is uiteraard bereid alle vragen en opmerkingen die hieruit zouden zijn voortgekomen uitgebreid te beantwoorden.

Wat volgt

Union SG zal dan volgende week het project voorstellen tijdens een projectvergadering aan urban.brussels, de administratie voor territoriale ontwikkeling van het Brussels Gewest. Op dinsdagavond 14 februari volgt dan de gemeenteraad in Vorst waar er gedebatteerd wordt over ons stadionproject aan de Brits Tweedelegerlaan, waarna de club dus een positief antwoord hoopt tegemoet te kijken.