Raad van Bestuur op zoek naar 2 nieuwe krachten.

Royale Union Saint-Gilloise is op zoek naar niet-uitvoerende bestuursleden

Royale Union Saint-Gilloise is een club in volle expansie met een recente promotie naar de hoogste Belgische divisie reeds verworven één maand voor het einde van het kampioenschap met 20 punten voorsprong op de eerste achtervolger. Maar de ambities van de club houden daar niet op. De ambities van de club zijn enorm, maar de waarden zullen altijd dezelfde blijven.

Om haar ambities waar te maken, is de club op zoek naar twee nieuwe mensen die bereid zijn bestuursvergaderingen bij te wonen om hun ideeën en expertise met de club te delen. Idealiter hebben deze mensen ervaring op het gebied van gemeenschapswerk of op commercieel gebied. Uitgebreide strategische ervaring op deze gebieden is een grote troef, maar de club staat open om verder te kijken en mensen te aanvaarden die geen jarenlange deskundigheid op dit gebied hebben, maar die andere troeven hebben die ook kunnen worden gebruikt om de rol van niet-uitvoerend bestuurslid te vervullen. In overeenstemming met onze ambities om een inclusieve club te zijn en onze overtuiging dat gediversifieerde besturen betere beslissingen nemen, zullen wij mensen met allerlei ervaring verwelkomen, mensen van alle leeftijden, van elk geslacht en van elke nationaliteit etc. en hen allen onderwerpen aan een eerlijke en transparante selectieprocedure.

Het doel van de Raad van Bestuur is

  • Bijdragen tot de strategie van de Raad van Bestuur in hun specifieke deskundigheidsgebied
  • Ondernemerservaring naar de club brengen
  • Ontwikkelen en bevorderen van de visie, het doel, de cultuur en de waarden van de club
  • Ervoor zorgen dat de verplichtingen jegens de eigenaar en andere belangrijke stakeholders worden begrepen en nagekomen
  • Ervoor zorgen dat de club gestaag vooruitgang boekt in de richting van haar doelstellingen

Specifieke verantwoordelijkheden van het bestuur

  • Van de kandidaten wordt verwacht dat zij alle bestuursvergaderingen kunnen bijwonen (gemiddeld 8 per jaar)
  • Niet-uitvoerende leden kunnen hun eigen beroepservaring, deskundigheid, kennis en netwerken inzetten ter ondersteuning van de werkzaamheden van de raad van bestuur

Rolverantwoordelijkheid

Ter aanvulling van de vaardigheden van onze huidige bestuurders zijn wij op zoek naar personen met ervaring op volgende gebieden : gemeenschapswerk en het commerciële gebied. De geselecteerde niet-uitvoerende leden zullen hun expertise gebruiken om het bestuur en de club op deze gebieden te helpen groeien.

Persoonsspecificaties

  • Succesvolle ervaring op de volgende gebieden: duurzaamheid, duurzaam beleid, community work en op commercieel gebied (B2B en B2C).
  • Kandidaten moeten een goed begrip hebben van de rol en verantwoordelijkheden van een niet-uitvoerend lid.
  • Ideale kandidaten geven blijk van een positieve instelling om problemen op te lossen en gaan altijd op zoek naar constructieve oplossingen met als doel sterke relaties op te bouwen.

Kandidaturen

Kandidaten mogen hun motivatiebrief en CV voor 31 maart aan Ines Van de Velde [ines.vandevelde@rusg.be] sturen.