Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering

CVBA Royale Union Saint-Gilloise (kortweg RUSG)

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Vorst (1190 Brussel), Brusselsesteenweg, 223.

Register BCE 0417.144.936

De coöperanten van CVBA Royale Union Saint-Gilloise worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 30.12.2022 om 17 uur (op het bureau van de notaris: Rue Kpt. Crespel 16, 1050 Elsene).

Agenda van de buitengewone algemene vergadering :

1. Controle van de oproepingen, verificatie van de aanwezigheid en de gedeponeerde volmachten.
2. Samenstelling van het bureau van de Algemene Vergadering.
3. Wijziging van de statuten.
4. Verhoging van het kapitaal.
5. Bevestiging van mandaten.
6. Volmacht voor formaliteiten.

De leden van de coöperatie worden verzocht hun aanwezigheid vóór 20 december 2022 per e-mail te bevestigen op rusg@rusg.be, samen met een kopie van hun identiteitskaart en een document dat hun aandeel(en) in de CVBA RUSG bewijst.