Onderzoek op de ecologische voetafdruk van Union SG op wedstrijddagen.

De club meet haar milieu-impact al enkele seizoenen, maar is onlangs begonnen met het meten van de milieu-impact van individuele wedstrijden om te begrijpen hoe we de ecologische voetafdruk van de activiteiten van Union op wedstrijddagen kunnen verbeteren.

Op zondag 05/02, voor de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem, heeft Union SG zowel de uitstoot gemeten die tijdens de wedstrijd werd gegenereerd (inclusief alle voorbereidende activiteiten), als andere milieueffecten in verband met waterverbruik, energieverbruik, afvalbeheer, enz.

De CO2-uitstoot van de wedstrijd bedroeg 29 ton CO2, dus gemiddeld 50 kg per supporter. Ter vergelijking: de gemiddelde bezoeker van een evenement heeft een impact van ongeveer 200 kg CO2 per dag.

Van de gemeten emissies wordt iets meer dan 50% gegenereerd door het vervoer van en naar het evenement en maken 76% van de fans van de Union gebruik van duurzame vervoersmiddelen (fiets, te voet, openbaar vervoer) om naar het stadion te komen. De tweede grootste veroorzaker van emissies zijn eten en drinken.

De club heeft als doelstelling haar CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren en tegen 2040 netto nul te zijn. Zij zal deze doelstellingen bereiken door reductiemaatregelen in al haar activiteiten en door onvermijdelijke emissies te compenseren. Het herbebossingsproject in Madagaskar draagt daartoe bij: met de aanplant van 125 000 mangrovebomen zal de komende 20 jaar jaarlijks gemiddeld 1500 ton CO2 uit de atmosfeer worden gehaald.

Naast de koolstofuitstoot heeft de club maatregelen genomen om verschillende belangrijke milieukwesties aan te pakken, zoals waterbeheer, het gebruik van schone en hernieuwbare energie, afvalvermindering en recycling, de bevordering van schone mobiliteit en de inkoop van lokale producten.

De club heeft de milieu-impact van de wedstrijd Union SG – Zulte Waregem gemeten in samenwerking met de VO Groep, met behulp van My Impact Tool.